Hent programmet som PDF
afholder Dansk Forening for Socialpædagogik
 
Temadag d. 9. marts 2017 på UC Syd
 
Campus Esbjerg, Degnevej i Esbjerg Ø
fra ca 10.00 – 15.30.
 
Temadagen tager sit afsæt i artikler som alle omhandler forskellige unge i Danmark. Unge, der ofte under ét benævnes som unge i udsatte positioner. Karakteristisk for disse unge, artiklernes hovedpersoner, er at de hverken opfatter deres såkaldte udsathed som deterministisk, statisk eller definitiv. Trods deres viden om, hvorledes de af omverdenen ofte bliver kategoriseret og omtalt, fastholder de unge positivt deres ret til en tilværelse i egen ret og på egne vilkår.
 
Oplæggene handler således om unge, der snarere end i fastlåste udsatte positioner befinder sig i en række vækstrum, hvor potentialet for vækst og udvikling er til stede, uafhængig af hvorledes deres anderledeshed af andre så end måtte beskrives.
 
 
Tilmelding senest onsdag d. 22.februar 2017 pr. mail til formand@socialpaedagogik.dk
 
Dagen er gratis for foreningens medlemmer, for gæster ved Socialpædagogisk Landsforbund samt særligt inviterede.
 
For køb af tidsskriftet, se:
http://www.socialpaedagogik.dk/tfs_2-2016.html
 

 

Program:

 

10.00 – 10.15  Velkommen og præsentation af dagen v/Lotte Junker Harbo, formand

 

10.15 – 11.15     Identitet, fællesskab og forandring

Oplægget omhandler forholdet mellem det, unge med psykisk sårbarhed oplever som meningsfuldt og den pædagogiske indsats de møder. Erfaringer med fællesskaber og deltagelsesidentitet, samt balance mellem et reflekteret Mig og et levet Jeg – opleves som ønskede forandringer, men er også i konkurrence med indsatser, der baserer sig på samfundsmæssige krav, en særlig lærings-logik og selvteknologier.

v/ Gundi Schrötter Johannsen, lektor UC syd og Jonna Nøttrup, lektor UC syd

 

11.30 – 12.15    Fritidslivet – hvad med det, når man er ung på STU?

Hvilke muligheder har de unge for at få det fritidsliv, de gerne vil have, og hvem har betydning for, hvordan fritidslivet kan være, når den unge bevæger sig i en medarbejderborgerposition?

v/Benedicte Bernstorff, lektor UC syd

 

12.15 – 13.00   Frokost (selvbetalt)

 

13.00 – 13.15   Tid til eftertanke

Kig dig omkring og find en makker eller to: drøft, hvad I fandt særligt relevant fra formiddagens oplæg

 

13.20 – 14.10  Det første man måske tænker på, er at det er en ghetto…

Hvordan beskrives det ’særligt udsatte boligområde’ Kvaglund i Esbjerg i medierne og af en gruppe teenagedrenge fra Kvaglund? Og hvordan spiller ”ghettoen” ind i unges identitet og oplevelse af værdighed og stigmatisering?

v/ Gro Hellesdatter Jacobsen, adjunkt UC syd

 

14.10 – 14.30  Pause

 

14.30 – 15.15   Anderledeshedens Økologier

Interview med Frank Bylov om artiklen Anderledeshedens Økologier. Vi spørger, hvad socialpædagogikken kan bruge det i artiklen præsenterede begrebsapparat til.

 

15.15 – 15.30   Afrunding v/Lotte Junker Harbo

 

ANDERLEDESHEDENS  VÆKSTRUM

Med afsæt i Tidsskrift for Socialpædagogik årg. 19 nr. 2 2016: